Materiaal & bezit

Verzekering machinebreuk

Wanneer u binnen uw bedrijf gebruik maakt van machines, kunt u een verzekering machinebreuk afsluiten. Schade aan uw machine zorgt vaak voor hoge kosten.

Dekking

De verzekering machinebreuk dekt uw machines tegen onvoorziene en plotselinge materiële schade die is veroorzaakt door:

 • Interne oorzaken (bv. slecht gemonteerd onderdeel waardoor andere delen breken of de machine loopt hierdoor vast);
 • De menselijke factor (bv. slechte aansluiting op het netwerk);
 • Gebruik (bv. machine wordt ontregeld door trillen);
 • Stroom (bv. Kortsluiting);
 • Externe oorzaken (bv. natuurverschijnselen of vallen van een voorwerp).

Extra opties:

Naast de standaard dekking kunt u kiezen voor het verzekeren van:

 • Indirecte verliezen (hieronder vallen extra uitgave die u moet maken voor o.a. verplaatsingskosten en telefoonkosten);
 • Koopwaar in koelkamers en diepvriezers;
 • Bijkomende kosten (huur van vervangend materiaal, extra personeel, overuren).

Premie

De premie is afhankelijk van de dekking die u kiest en de aanwezige machines binnen uw bedrijfsgebouw. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Verzekering elektronisch materiaal

Een brandverzekering bedrijfsgebouw dekt de materiële schade maar de vergoeding voor elektronica kent een maximum. U krijgt ook geen vergoeding bij bijvoorbeeld diefstal tijdens transport of sabotage.

Dekking

De verzekering dekt alle elektronica binnen uw bedrijf:

 • Vast en/of draagbaar informaticamaterieel (bv. pc’s, tablets, laptops, smartphones enz.);
 • Vaste elektronische installaties van het gebouw (telefooncentrale, alarmcentrale enz.).

De basisdekking is zeer uitgebreid. Meestal wordt gewerkt met het principe ‘alles behalve’. Dit betekent dat een aantal zaken zijn uitgesloten. Die zijn beschreven in het contract. De globale waarde van uw elektronica is verzekerd. U hoeft bij een vervanging niets steeds opnieuw alles op te geven.

U kunt de verzekering uitbreiden met de volgende twee opties:

 • De dekking van de bijkomende kosten;
 • Inzet tijdelijk personeel
 • Overuren personeel
 • Huur vervangend materiaal enz.
 • De dekking van gegevens en programma’s.

Vergoeding van het opnieuw verzamelen van gegevens en aankoop van software.

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest en de aanwezige elektronica binnen uw bedrijfsgebouw. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Diefstal van inboedel

De brandverzekering bedrijfsgebouw kunt u uitbreiden met een verzekering voor diefstal. Deze diefstalverzekering vergoedt de schade na een diefstal. Er wordt vaak ingebroken bij bedrijven. Een goede beveiliging en een alarmsysteem helpen maar houden niet alle criminelen tegen. In uw bedrijf bevinden zich wellicht veel waardevol materialen zoals computers, waardepapieren, cash geld en werkmateriaal. Dan is het zeker belangrijk om een goede diefstalverzekering af te sluiten.

Dekking

De diefstal verzekering vergoedt de waarde van (een gedeelte van) de gestolen goederen. Vaak wordt ook de schade vergoed die inbrekers veroorzaken bij (een poging tot) inbraak. Een aantal verzekeringen biedt de mogelijkheid om naast de verzekering ook gebruik te maken van een extra service die 24/7 beschikbaar is voor het herstellen van schade na inbraak. Zo wordt bijvoorbeeld de opengebroken deur of het ingeslagen glas per direct gerepareerd of vervangen.

Premie

De premie is afhankelijk van uw bedrijfsgebouw en de materialen die zich in het gebouw bevinden.

Geld en waarde

Naast geld kunnen er ook waarden in uw bedrijf liggen. Onder waarden verstaan we onder andere niet-ingezette edelstenen en parels, staven edelmetaal, zegels, maaltijdcheques, effecten, andere waardepapieren en betaalmiddelen met geldwaarde ‘aan toonder’. Bij veel verzekeringspakketten zijn geld en waarden automatisch meeverzekerd. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u dit bijverzekeren.

Dekking

Geld en waarden die zich in het bedrijfsgebouw bevinden, zijn tot een maximum bedrag verzekerd bij overval of diefstal. Ook als uw werknemer de diefstal pleegt, bent u verzekerd.

Voor bepaalde activiteiten bestaan er speciale formules. Bijvoorbeeld voor een winkel (kassadekking) of voor ambulante beroepen zoals marktkramer, bedrijven die goederen leveren en onderweg cashtransacties verrichten.

Verder kunt u er voor kiezen ook waarden in de brandkast te verzekeren tijdens het vervoer van en naar de bank, bij het opbergen in de kassa’s en bij vervoer door een werknemer. Extra optie bij deze aanvullende verzekering is de dekking voor vals geld.

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekeringsvorm die u kiest en de eventuele extra’s die u mee wilt verzekeren.