Gezondheid

Arbeidsongevallen voor werknemers

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Uw personeel is verzekerd bij lichamelijk letsel opgelopen door een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk.

Dekking

De volgende zaken worden vergoed:

 • De medische kosten;
 • Bij overlijden, vergoeding voor de nabestaanden;
 • Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

Extra opties voor uw werknemers:

 • Verzekering voor de lonen boven het wettelijk loonplafond tot een in de voorwaarden overeengekomen maximum loon;
 • Verzekering voor uw werknemers bij privé-ongevallen (loongedeelte bovenop de standaard vergoedingen).

Extra opties voor uw als werkgever:

 • Persoonlijke ongevallen werkgever;
 • Verzekering patronale bijdragen. Deze vallen niet onder de basisdekking.

Premie

De voorlopige premie wordt berekend op basis van de lonen. Na een kalenderjaar wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de werkelijk uitbetaalde lonen.

Hospitalisatieverzekering

Dit is een collectieve verzekering die wereldwijd de medische kosten dekt bij:

 • Hospitalisatie;
 • Ernstige ziekten;

Dekking

 • Alle medische kosten tijdens de opname die overblijven na de betaling van het ziekenfonds;
 • Volledige terugbetaling van de prestaties waarin het ziekenhuis niet tegemoetkomt;
 • Het verblijf van één van de ouders van een gehospitaliseerd kind, voor zover dit medisch noodzakelijk is;
 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis;
 • Kosten van het verblijf van een orgaandonor;
 • Kosten voor het vervoer per ziekenwagen en de transfers tussen ziekenhuizen;
 • Transport van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis per helikopter;
 • Palliatieve verzorging in het ziekenhuis.

Extra dekking in het buitenland:

 • Reddingskosten;
 • Medische bijstand;
 • Medische kosten ten gevolge van een medisch incident;
 • Inschakelen van een arts;
 • Repatriëring of vervoer na een ongeval;
 • Bezoek aan een verzekerde die in het buitenland is gehospitaliseerd
 • Repatriëring van het stoffelijk overschot tijdens een reis;
 • Toezending van geneesmiddelen, prothesen en brillen;
 • Repatriëring van andere verzekerden in geval van een gezondheidsevacuatie of van overlijden van een verzekerde in het buitenland.

Werknemers hebben de mogelijkheid om familieleden tegen een gunstig tarief mee te verzekeren. Naast de hospitalisatieverzekering zijn er nog mogelijkheden om aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Premie

De premies zijn voor u als werkgever niet fiscaal aftrekbaar. Wanneer werknemers familieleden willen meeverzekeren, betalen zij hiervoor zelf de premie.