Voertuigen

Fietsverzekering

Is je fiets gestolen? Of raakte je fiets beschadigd door een ongeval? Dan klinkt een fietsverzekering je vast goed in de oren. Deze verzekering vergoedt namelijk elke onverwachte beschadiging van je fiets en betaalt de volledige aankoopwaarde van je gestolen fiets terug (conform voorwaarden). Een fietsverzekering lijkt op het eerste zicht misschien een overbodige luxe, maar dat is het dus niet.

Alle voordelen op een rijtje

Als fietser ben je een zwakke weggebruiker en heb je niet altijd de touwtjes in eigen handen. Uit verkeerscijfers van 2019-2020 blijkt dat het aantal slachtoffers volgens verplaatsingswijze ‘fiets’ in stijgende lijn toeneemt. Op acht jaar tijd is het aantal slachtoffers maar liefst 8 procent gestegen. Een familiale verzekering in combinatie met een fietsverzekering is dus aangeraden, maar niet verplicht. Een fietsverzekering biedt verschillende voordelen, afhankelijk van je verzekeraar:

 • Bij een ongeval, technisch defect of lekke band heb je recht op fietsbijstand, 24/7. Deze bijstand wordt verleend in de Benelux of in heel Europa, afhankelijk van je verzekeraar,
 • Vergoeding bij diefstal van fiets, in sommige gevallen recht op vervangfiets,
 • Vergoeding bij schade aan fiets door ongeval.

Beperkingen van fietsverzekering

Bij het gros van de verzekeraars staat de fietsverzekering niet garant voor schade die veroorzaakt werd door volgende criteria:

 • Geen vergoeding voor gebruiksschade zoals krasjes of lakschade,
 • Geen vergoeding voor schade tijdens deelname aan fietswedstrijden,
 • Geen vergoeding voor schade door gebrek aan onderhoud of slijtage,
 • Geen vergoeding voor schade of diefstal van batterij die geen schade aan fiets met zich meebrengt,
 • Geen fietsbijstand als fiets blokkeert door gebrekkig onderhoud,
 • Geen fietsbijstand voor opzettelijke schade.

Bromfietsverzekering BA

Een bromfietsverzekering is een wettelijk verplichte verzekering voor ieder persoon die zich met een motorvoertuig op de openbare weg begeeft. Deze verzekering vergoedt alle lichamelijke en materiële schade aan derden indien u een ongeval veroorzaakt. Met andere woorden de bromfietsverzekering dekt alle kosten aan derden die gepaard gaan met een ongeluk dat u veroorzaakt en waarvan u in fout bent.

Voorwaarden bromfietsverzekering

Een bromfietsverzekering geldt enkel vermits uw voertuig aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Het is een voertuig met 2, 3 of 4 wielen.
 • Het voertuig heeft een maximum snelheid van 25 Km/uur (Klasse A, zonder rijbewijs) of 45 km/uur.(Klasse B, met rijbewijs AM)
 • Het voertuig heeft een motorvermogen van maximum 50 cc/ 4000 Watt.
 • Een bromfiets, quad, scooter of pedelec komen in aanmerking als aan alle bovenstaande criteria voldaan wordt.

Beperkingen bromfietsverzekering

In sommige gevallen biedt een bromfietsverzekering geen bescherming, waar u vervolgens rekening met dient te houden. We lijsten de beperkingen op:

 • Geen vergoeding voor schade aan je eigen voertuig.
 • Geen vergoeding voor lichamelijke schade die jijzelf oploopt.
 • Geen vergoeding voor schade die veroorzaakt wordt door andere omstandigheden zoals arbeidsconflicten.
 • Geen vergoeding voor schade aan producten of goederen die je vervoert tegen betaling.
 • Geen vergoeding voor schade die veroorzaakt wordt door snelheidswedstrijden.

Pleziervaart BA

De burgerlijke aansprakelijkheid dekt de stoffelijke en lichamelijke schade die is toegebracht aan derden tijdens het gebruik van uw pleziervaartuig. Gezinsleden en personen die het verzekerd vaartuig met uw medeweten besturen of gebruiken zijn ook verzekerd.

Dekking

U kunt kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen:

 • Cascoverzekering: dekt de materiële schade aan uw plezierboot inclusief nautische apparatuur en huishoudelijke inboedel;
 • Aansprakelijkheid waterskiërs;
 • Deelname aan wedstrijden;
 • Reddings- en bergingskosten;
 • Rechtsbijstand;
 • Persoonlijke verzekering ongevallen opvarenden.

Schade tijdens transport over de weg van het vaartuig is uitgesloten. Hiervoor adviseren wij u een goederenverzekering transport over de weg af te sluiten.

Premie

De premie is afhankelijk van het gekozen pakket en de criteria van uw vaartuig. Bij schadevrij varen ontvangt u vaak aantrekkelijke ‘No claim’ kortingen. Wanneer u een cascoverzekering afsluit voor een tweedehands vaartuig kan het verplicht worden om een expertise voor de dekking uit te voeren.