Gezin

Familiale verzekering

U bent aansprakelijk voor materiële en lichamelijke schade die u veroorzaakt bij derden. Het gaat hierbij om een ongelukje waarbij niemand fout is. Het slachtoffer heeft recht op schadevergoeding. Dit soort ongelukjes kunnen zich in huiselijke kring voordoen maar ook op straat of bij het beoefenen van een sport.

Dekking

De BA familiale verzekering vergoedt de schade die u of uw gezinsleden veroorzaakt aan derden. Ook bezoekers, de babysit of de poetsvrouw zijn verzekerd. De verzekering evolueert mee met uw dagelijkse situatie. Wanneer uw zoon of dochter naar het buitenland gaat voor een uitwisselingsprogramma is dit ook gedekt. Ook al is uw hoofdverblijfplaats België en brengt u schade aan in een hotel in het buitenland, dan is dit ook meeverzekerd.

U heeft nog de mogelijkheid om de dekking uit te breiden. De volgende schade wordt dan extra vergoed:

 • Materiële schade in een feestzaal die u huurt;
 • Wanneer u BOB bent voor vrienden en een ongeval veroorzaakt. De materiële schade aan het voertuig is gedekt;
 • Materiële schade aan gratis geleende voorwerpen in de privésfeer;
 • Schade aan de studentenkamer van uw kind;
 • Schade in een gehuurde vakantiewoning.

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van welk pakket u kiest. Bij uw keuze is het belangrijk om te kijken naar de vergoedingen per schadegeval en het eigen risico wat u moet betalen.

Wij bieden u verschillende formules aan:

 • Formule alleenstaande: (verzekeringsnemer, zonder inwonende personen);
 • Gezinsformule: (vanaf 2 inwonende personen);
 • Formule derde leeftijd: een van de verzekeringsnemers heeft de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Hospitalisatieverzekering

Bij een ziekenhuisopname betaalt de Sociale Zekerheid een deel van de kosten. Er blijft dan vaak nog een groot bedrag open staan. Heeft u een hospitalisatieverzekering dan hoeft u dat bedrag niet zelf te betalen. U kunt een hospitalisatieverzekering vaak ook via uw werkgever afsluiten. Bij verandering van werkgever, pensioen of ontslag loopt de verzekering individueel door maar dat betekent een hogere premie. Met een aanvullende verzekering blijft de individuele premie betaalbaar.

Dekking

 • Medische kosten bij een ziekenhuisopname;
 • Medische kosten bij zware ziekten (ook zonder ziekenhuisopname);
 • Vergoeding van voor- en nabehandeling (bepaalde periode);
 • Zelfde dekking in het buitenland (extra diensten zoals repatriëring).

Premie

Naast de standaard hospitalisatieverzekering heeft u de mogelijkheid nog extra opties toe te voegen zodat u bijvoorbeeld de verdubbeling van de periode van voor- en nabehandeling en vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen meeverzekert. Afhankelijk van uw keuze wordt de premie bepaald.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer er een conflict is ontstaan, wordt eerst geprobeerd tot een schikking te komen. De twee partijen die een conflict hebben, maken samen een afspraak. Meestal wordt een vergoeding afgesproken. Dit voorkomt een rechtszaak. Mocht het toch uitlopen op een rechtszaak dan zijn de kosten hiervan verzekerd. Alles wordt door specialisten geregeld voor u.

Dekking

Lukt het niet om tot een schikking te komen dan volgt een gerechtelijke procedure. Voor de onderstaande zaken worden de procedurekosten en kosten van een advocaat en experts (tot een maximum bedrag) vergoed:

 • Strafrechtelijke of burgerlijke verdediging;
 • Administratief geschil;
 • De aansprakelijke derde weigert te vergoeden;
 • Contractueel geschil;
 • Expertiseverslag aanvechten.

Een rechtsbijstand verzekering biedt u ook vaak een voorschot op een schadevergoeding wanneer de aansprakelijke derde niet kan betalen.

Premie

De rechtsbijstand verzekering is vaak een optie bij uw autoverzekering. De premie is afhankelijk van het gekozen pakket. Maak u keuze voor een verzekering niet alleen op basis van de premie maar kijk goed naar welke vergoedingen u hiervoor krijgt. Wij kunnen u hierin adviseren.

Uitvaartverzekering

Overlijden is een onderwerp dat we liever uit de weg gaan, hoewel het de nodige aandacht vereist. Dagelijks hoor je in het nieuws verschillende overlijdens passeren, die in de meeste gevallen helemaal onverwachts plaatsvinden. Om je nabestaanden financiële kopzorgen te besparen, is het belangrijk om na te denken over een uitvaartverzekering. Deze dekt namelijk alle kosten die gepaard gaan met het overlijden en de uitvaart.

Financiële aspect en afscheidsgebeuren

De herdenking van een overledene kan snel oplopen tot een kost van 6000 euro en meer. Dat is een variabele prijs die afhankelijk is van het soort afscheid (crematie of begrafenis) dat de persoon in kwestie wenst, alsook het plaatsvinden van de koffietafel, etc. Een uitvaartverzekering aangaan is niet verplicht, maar sterk aangeraden om je nabestaanden te besparen van de financiële kost die hiermee gepaard gaat. Wat betreft het financiële plaatje, kan je ervoor kiezen om de premie gespreid te betalen of in één keer. In de meeste gevallen is er de mogelijkheid om maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks te betalen. Verder kiest u zelf hoeveel het uitvaartkapitaal exact zal bedragen en tot welke leeftijd je wenst te betalen, wat vervolgens aan de begunstigde of begrafenisondernemer uitbetaald wordt.

Beperkingen uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering neemt niet enkel financiële zorgen van je nabestaanden weg, het levert ook jou minder kopzorgen. Zo dekt de verzekering je vanaf de eerste betaling die je verricht. Al zijn er beperkingen die je in achting moet nemen:

 • Verzekering dekt niet bij zelfmoord (binnen het eerste jaar van verzekering),
 • Verzekering dekt niet bij overlijden door (gevaarlijke) vliegsporten of vlieguitstappen (bv. ballonvaart),
 • Bij de meeste verzekeraars kan een uitvaartverzekering maar aangegaan worden tot een leeftijd van maximum 75 jaar,
 • Een uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Als verzekerde betaal je 2 procent taks op de premies die je stort.

Persoonlijke ongevallenverzekering

“Mij overkomt dit niet” denken we allemaal wel eens, al ben je je ervan bewust dat een ongeluk sneller gebeurd is dan je denkt. Om de kosten van de lichamelijke schade te beperken, is er de persoonlijke ongevallenverzekering die je beschermt. Deze verzekering is niet verplicht, maar is sterk aangeraden bovenop een familiale verzekering.

Recht op bescherming

De persoonlijke ongevallenverzekering beschermt je bij ongevallen in het privégebeuren alsook bij sommige werkongevallen (afhankelijk van de omstandigheden). In het geval van blijvende lichamelijke schade heb je dankzij deze verzekering recht op een schadevergoeding. Om van de verzekering gebruik te kunnen maken, MOET ER SPRAKE ZIJN VAN EEN PLOTSE GEBEURTENIS

Recht op waarborgen

Indien u aan de voorwaarden voldoet, bent u verzekerd en heeft u recht op verschillende waarborgen. Zo heeft u recht op  Medisch kosten, dat zijn de kosten die gepaard gaan met ziekenhuisopname of behandelingen die u moet ondergaan. Tijdelijke Invaliditeit betreft een dagvergoeding voor uw arbeidsongeschiktheid, meer bepaald krijgt u voor iedere dag dat u afwezig bent een vergoeding. Blijvende invaliditeit ontvangt u in het geval dat u blijvende lichamelijke schade oploopt bij een ongeval. Deze uitkering wordt bepaald op basis van de invaliditeitsgraad. Bij een ongeval dat fataal afloopt (overlijden), ontvangt uw familie een bepaald kapitaal dat u vooraf vaststelt.

Uitzonderingen

Ter aanvulling op de voorwaarden waaraan u moet voldoen, zijn er ook enkele uitzonderingen waarbij u niet verzekerd bent:

 • Ongeval door dronkenschap, een zware fout, zelfdoding of opzet,
 • Ongeval tijdens beroepssport of gevaarlijke sporten. Hiervoor kan wel een extra verzekering aangevraagd worden,
 • Ongeval verricht door bestuurder zonder geldig rij- of vaarbewijs,
 • Ongeval onder invloed van verdovende middelen.