Financieel

Pensioensparen

Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft u recht op het wettelijk pensioen. U dient er echter rekening mee te houden dat het wettelijk pensioen momenteel vaak nog niet de helft van uw huidige netto-inkomen bedraagt. Het is dus aan te raden om wat geld achter de hand te hebben als aanvulling op het wettelijk pensioen. Een pensioenspaarverzekering is hiervoor uitermate geschikt. Het is een veilige manier om uw pensioen aan te vullen.

Waarom een pensioenspaarverzekering

 • Fiscaal voordeel; u verdient 30% van uw premie terug;
 • Voordelige eindbelasting;
 • Stortingen na uw 60ste zijn belastingvrij;
 • Uw gespaard bedrag (premie excl. instapkosten) is 100% gewaarborgd;
 • Hoge gewaarborgde basisrentevoet en eventuele winstdeling;
 • Interest op het gespaarde kapitaal en interesten uit het verleden.

Voorwaarden

Pensioensparen met een belastingvoordeel kan vanaf uw 18de tot uw 65ste. U bepaalt zelf hoeveel jaar u spaart maar stort wel met regelmaat een bedrag. Om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen moet u minimaal 10 jaar hebben gespaard. Wij raden aan het geld niet voor uw 60ste op te nemen. Wanneer u dit wel doet, betaalt u extra belasting (meestal 33%) over het opgenomen bedrag.

Garantie Bijzonder Beschermingsfonds

Een aantal pensioenspaarverzekeringen biedt extra bescherming in de vorm van de Garantie Bijzonder Beschermingsfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat de verzekerde zijn geld tot een maximum van 100.000 Euro terug krijgt als een verzekeraar failliet zou gaan. Wij vertellen u er graag meer over.

Pensioenspaarfonds

U kunt ook kiezen voor een pensioenspaarfonds. Dit kan meer opleveren maar biedt minder zekerheid.

Langetermijnsparen

Wanneer u ruimte heeft om te sparen en geen lening voor een onroerend goed heeft lopen, kunt u in aanmerking komen voor belastingbesparing. U kunt een contract afsluiten voor langetermijnsparen. Kiest u voor zekerheid dan is deze vorm van sparen echt iets voor u. De nettopremie is volledig beschermd en u ontvangt een eventuele jaarlijkse winstdeling. Langetermijnsparen is een goede aanvulling op uw pensioensparen. Het maximaal bedrag ligt hoger en het fiscaal voordeel is hetzelfde.

Flexibel

Met een contract voor langetermijnsparen bent u heel flexibel. U bent niet verplicht elk jaar te storten en het hoeft ook niet altijd hetzelfde bedrag te zijn. U kunt kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen.

Voordelen van deze spaarvorm

 • Flexibele inleg;
 • 30% belastingvoordeel;
 • Voordelige eindbelasting;
 • Veilige spaarvorm met beschermd spaarbedrag (premie excl. instapkosten);
 • Eventuele jaarlijkse winstdeling;
 • Belastingvrije stortingen na uw 60ste.

Tak-21 spaarverzekering

Een Tak-21 verzekering is een spaarverzekering op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. U betaalt premies die een bepaalde basisrente opbrengen. Deze basisrente wordt aangevuld met een winstdeelname. De winstdeelname is afhankelijk van de resultaten van uw verzekeraar. Een Tak-21 verzekering geeft u grote zekerheid over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren. De premies zijn flexibel en u kunt het geld ook flexibel opnemen. U dient minimaal 8 jaar premie te betalen anders betaalt u roerende voorheffing. U betaalt wel instaptaks.

De opbrengsten

Wat levert een Tak-21 verzekering u op?

 • De premies die u hebt betaald, verminderd met de kosten;
 • Een interessant rendement;
 • Eventueel een extra winstdeelname;
 • Een toegekende winstdeelname kan niet worden teruggevorderd;
 • Mogelijk belastingvoordeel als u de verzekering gebruikt als aanvulling op uw pensioen of om op lange termijn te sparen.

Rente op rente

U kunt er natuurlijk voor kiezen om de basisrente jaarlijks uit te laten betalen maar wanneer u deze toe laat voegen aan uw oorspronkelijk belegde kapitaal, brengt de basisrente het volgende jaar ook weer rente op.

Overlijdensdekking

Als extra kunt u kiezen voor een overlijdensdekking. Wanneer u dan tijdens de looptijd van het contract komt te overlijden, wordt er uitgekeerd aan uw erfgenamen.

Tak-23 beleggen

Wat zijn uw wensen en verwachtingen met betrekking tot een beleggingsfonds? Om daarachter te komen, verdiepen we ons eerst in uw beleggingsprofiel. We kijken o.a. hoelang u uw spaargeld wilt missen, we onderzoeken hoeveel risico’s u wilt nemen en of u een voorkeur heeft om te beleggen in een bepaald product of dienst. Op basis van dit profiel doen we u een voorstel van fondsen die gegarandeerd bij u passen.

Levensverzekering gekoppeld aan beleggen

Tak-23 is een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsproducten zonder rendementsgarantie. De rendementen zijn hoger maar het fonds biedt u geen enkele garantie met betrekking tot uw beleggingen.

De mate van risico

U kunt wel kiezen in welke mate u risico wilt lopen. Wij zoeken daar dan de passende beleggingsproducten bij. Kiest u enkel voor aandelen? In dat geval zal de waarde van uw belegging onderhevig zijn aan koersstijgingen en dalingen. Of kiest u voor een meer zekere combinatie van obligaties, aandelen en cash? In een Tak-23 zijn alle combinaties mogelijk, in de samenstelling die u wenst. Om de mate van risico overzichtelijk te houden, is er een risico-overzicht beschikbaar. Wij vertellen u er graag meer over.

Voordelen van het Tak-23 fonds

De voordelen van het Tak-23 fonds zijn:

 • Eenmalige premiebelasting en instapkosten;
 • Flexibel;
 • Belegging in fondsen;
 • Geen roerende voorheffingen;
 • Een interessante return;
 • Mogelijkheid voor fiscaal sparen.

Het spreekt voor zich dat de eventuele uitstapkosten lager worden naar gelang de duur van de beleggingen.