Auto

Autoverzekering BA

In België bent u wettelijk verplicht om een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Veroorzaakt u een ongeval dan dekt deze verzekering de materiële en lichamelijk schade die u aan derden zou veroorzaken.

Dekking

De dekking en de contractuele bepalingen zijn wettelijk bepaald en dus bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Deze verzekering dekt lang niet alles. De schade aan derden wordt wel vergoed. Derden zijn andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Passagiers zijn dus verzekerd.

Heeft u alleen een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dan zijn de volgende zaken niet verzekerd:

 • Schade aan het voertuig bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Medisch en lichamelijk letsel van de bestuurder bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Diefstal, glasbraak en vandalisme aan het voertuig;
 • Schade aan het voertuig bij een vluchtmisdrijf;
 • Advocaatkosten;

Wilt u meer verzekeren dan kunt u kiezen voor de volgende verzekeringen:

 • Full omnium;
 • Mini omnium;
 • Bijstand voertuig;
 • Rechtsbijstand auto;

Premie

De hoogte van de premie wordt door verschillende factoren bepaald. Vaak wordt een bonus-malus regeling aangeboden. Een schadevrij jaar levert u extra korting op. Bij de bepaling van de premie wordt soms ook gekeken naar het soort bestuurder.

 • Vragen die daarbij gesteld worden zijn:
 • Hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs al?
 • Heeft u al een ongeval gehad?
 • Woont u in de stad of op het platteland?
 • Waarvoor gebruikt u de wagen?
 • Heeft u een tweedehandsvoertuig?

U krijgt zo een autoverzekering op maat. Het is overigens ook belangrijk om bij uw keuze voor een verzekering niet alleen te kijken naar de hoogte van de premie. Het verschil zit vaak in de service en extra voordelen die worden aangeboden.

Full Omnium

Uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunt u uitbreiden met full omnium. Dit is een goede aanvulling als u beschikt over een nieuwe auto of een auto jonger dan 5 jaar. We kijken graag samen met u naar uw wensen en stellen zo het privépakket samen dat precies bij u past.

Dekking

De full omnium verzekering dekt schade in de volgende gevallen:

 • Materiële schade;
 • Aanrijding;
 • Vervoer van het voertuig, inclusief laden en lossen;
 • Vandalisme;
 • Diefstal of poging tot diefstal;
 • Carjacking;
 • Schade als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal;
 • Natuurlijke gevaren;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Natuurkrachten;
 • Aanrijding met dieren.

Bij totaalverlies wordt de vergoeding bepaald op basis van de waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval. Om dit te berekenen wordt de afschrijving, een vooraf overeengekomen percentage, afgetrokken van de verzekerde waarde van het voertuig. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het voertuig.

Er kunnen twee types afschrijvingen worden gehanteerd:

 • Aangenomen afschrijving: De verzekerde waarde blijft behouden gedurende een bepaalde periode (zes maanden, een of twee jaar). Daarna daalt de verzekerde waarde elke maand een klein beetje.
 • Functionele afschrijving: De vergoeding ligt heel dicht bij de werkelijk waarde van het voertuig, meteen vanaf de eerste maand.

Premie

De premie is afhankelijk van de vrijstellingen. Een deel van de schade zult u mogelijk zelf moeten betalen. Vaak zien we twee soorten vrijstellingen:

 • Vaste vrijstellingen: U betaalt een vast bedrag bij een schadegeval.
 • Engelse vrijstellingen: U hoeft niets te betalen bij een totaalverlies van uw voertuig of indien de kostprijs van de herstelwerkzaamheden in een door de verzekeringsmaatschappij aangewezen garage hoger is dan het gekozen bedrag.

U kunt bij beide types kiezen tussen lage, gemiddelde of hoge vrijstelling. De premie wordt uiteraard lager bij een hoge vrijstelling.

Mini omnium

Uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunt u uitbreiden met mini omnium. Is uw auto ouder dan 5 jaar? Dan is dit de juiste verzekering. Graag kijken we samen met u naar uw wensen en stellen zo een privépakket samen, dat helemaal past bij uw persoonlijke situatie.

Dekking

De mini omnium verzekering dekt de volgende gevallen:

 • Diefstal of poging tot diefstal;
 • Carjacking;
 • Schade als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal;
 • Natuurlijke gevaren;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Natuurkrachten;
 • Aanrijding met dieren.

Bij totaalverlies wordt de vergoeding bepaald op basis van de waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval. Om dit te berekenen wordt de afschrijving, een vooraf overeengekomen percentage, afgetrokken van de verzekerde waarde van het voertuig. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het voertuig.

Er kunnen twee soorten afschrijvingen worden gehanteerd:

 • Aangenomen afschrijving: De verzekerde waarde blijft behouden gedurende een bepaalde periode (zes maanden, een of twee jaar). Daarna daalt de verzekerde waarde elke maand een klein beetje.
 • Functionele afschrijving: De vergoeding ligt heel dicht bij de werkelijk waarde van het voertuig, vanaf de eerste maand.

Premie

De premie is afhankelijk van de vrijstellingen. Een deel van de schade zult u zelf moeten betalen.

Vaak zien we twee soorten vrijstellingen:

 • Vaste vrijstellingen;

U betaalt een vast bedrag bij een schadegeval.

 • Engelse vrijstellingen.

U hoeft niets te betalen bij een totaalverlies van uw voertuig of indien de kostprijs van de herstelwerkzaamheden in een door de verzekeringsmaatschappij aangewezen garage hoger is dan het gekozen bedrag.

U kunt bij beide types kiezen tussen lage, gemiddelde of hoge vrijstelling. De premie wordt natuurlijk lager bij een hoge vrijstelling.

Pechverhelping

De verzekering bijstand voertuig biedt u hulp bij autopech, wanneer uw auto is gestolen of wanneer u betrokken bent bij een ongeval. De bijstand wordt verleend aan alle personen die zich in het verzekerde voertuig bevinden.

Dekking

Er worden twee verschillende soorten dekkingen aangeboden waarbij de volgende onderdelen onder de dekking kunnen vallen:

Bijstand voertuigen binnenland (geldig in België)

 • Een vervangend voertuig bij pech, ongeval of diefstal;
 • Hulp bij kleine problemen zoals lege accu, verkeerde brandstof, lekke band enz;
 • Bijstand voertuigen binnen- en buitenland.

Dekking van bijstand voertuigen binnenland aangevuld met:

 • Reserveonderdelen indien niet aanwezig worden kosteloos opgestuurd;
 • Wanneer een gestolen voertuig wordt teruggevonden, bezorgen wij het voertuig terug of u krijgt een trein- of vliegticket om het voertuig op te halen;
 • Terugbetaling van onvoorziene hotelkosten en taxikosten bij pech, ongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand. Repatriëring van u en uw passagiers en een vervangend voertuig in België in afwachting van de repatriëring van uw eigen voertuig;
 • Repatriëring naar België of opname in een ziekenhuis ter plaatse;
 • Terugbetaling van de medische kosten en vervoerskosten tot een bepaald bedrag per persoon en per schadegeval;
 • Bij een ziekenhuisverblijf van een gezinslid zorgen we dat u op bezoek kunt gaan.

U bent verzekerd in alle landen die op uw groene kaart staan.

Premie

De premie is afhankelijk van welke dekking u kiest. De premie voor bijstand voertuigen binnenland is uiteraard lager dan de bijstand voertuigen binnen- en buitenland. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Bestuurdersverzekering

Wanneer u zelf een ongeval veroorzaakt en u raakt gewond dekt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet de kosten. Met de verkeerspolis bestuurder bent u ook verzekerd wanneer u onverhoopt het ongeval veroorzaakt.

Dekking

Als bestuurder wordt u altijd schadeloos gesteld. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Het voertuig hoeft niet uw eigendom te zijn. Uw gezinsleden en u zelf zijn ook verzekerd bij gebruik van een bromfiets of een fiets, als passagier van het openbaar vervoer of als voetganger.

Er wordt schadevergoeding uitgekeerd bij:

 • Verwonding (medische kosten);
 • Werkonbekwaamheid;
 • Blijvende invaliditeit;

Wanneer u verpleegkundige zorg nodig heeft, inkomensverlies lijdt, aanpassing van woning of voertuig of hulp in de huishouding nodig heeft enz., regelen wij dit voor u. Bij onduidelijkheid over de aansprakelijkheid ontvangt u een voorlopige schadevergoeding.

Premie

Naast de verzekering verkeerspolis bestuurder zijn er nog mogelijkheden om uit te breiden met bijvoorbeeld bestuurder van een motorfiets. Verder zijn er nog extra optionele dekkingen voor passagiers.