Pensioensparen biedt heel wat voordelen, niet alleen voor later maar ook voor nu. Wie nu al aan pensioensparen doet, geniet vandaag al van de fiscale voordelen daarvan. Hoe vroeger je in actie schiet, hoe meer voordeel je geniet en hoe hoger jouw uiteindelijke pensioenspaarpot. Ook al is pensioensparen in ons land een van de meest populaire en aangewezen vormen van sparen, toch blijft het voor veel mensen een ingewikkeld en onduidelijk gegeven.

In onderstaand artikel geven we daarom antwoord op de 3 meestgestelde vragen over pensioensparen:

Vraag 1: Wanneer moet ik beginnen met pensioensparen?

Hier kunnen we 1 kort antwoord op geven: best zo vroeg mogelijk! Toch is het belangrijk dat je voor jezelf nagaat of het voldoende interessant is. Als je vandaag geen belastingen betaalt, dan hebben de fiscale voordelen geen invloed op je huidige situatie. Aangezien de fiscale voordelen van pensioensparen ook steeds verder worden ingeperkt, zal een goede persoonlijke inschatting uitmaken of pensioensparen al dan niet interessant voor je is.

Een goede stelregel om te bepalen of het al een goed idee is om te starten met pensioensparen is:

Moet je nog meer dan 10 jaar werken, dan is een tak 23 of een pensioenspaarfonds een interessante keuze. Ben je minder dan 10 jaar verwijderd van je pensioenleeftijd, dan kies je beter voor tak 21.

Vraag 2: Wanneer heb ik fiscaal voordeel bij pensioensparen?

Je moet aan onderstaande voorwaarden voldoen als je in aanmerking wil komen voor een belastingvermindering op je pensioensparen:

●     Je bent een Belgische inwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat je het contract afsluit.

●     Je bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat je het contract afsluit.

●     Je moet onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting.

●     Je moet zelf de begunstigde zijn bij leven.

●     Je spaarrekening of spaarverzekering heeft een looptijd van ten minste 10 jaar.

●     Je erfgenamen (echtgenoot/echtgenote, wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) als begunstigde(n) bij overlijden staan aangewezen.

Vraag 3: Kan ik mijn gespaarde pensioenkapitaal vroeger opvragen?

Ja, maar laat ons duidelijk zijn dat dit echt geen goed idee is, want je zal dit financieel bekopen. Het kan misschien zeer aantrekkelijk zijn om je pensioenspaarpot aan te spreken als je voor onverwachte kosten komt te staan of als je een grote investering wilt doen. Toch zal dit in de meeste gevallen financieel (en vooral fiscaal) geen goed idee zijn.

Wanneer je jouw pensioenspaarpot volledig of gedeeltelijk opvraagt, zal je hier namelijk meestal zware belastingen op betalen. Hoe groot de omvang van die belastingen precies is, hangt af van je leeftijd en de startdatum van het pensioensparen.

Heb je door dit artikel al heel wat bijgeleerd over pensioensparen, maar zit je toch nog met enkele vragen? Contacteer ons dan voor meer info en advies hieromtrent.

Terug naar overzicht